Termeni și Condiții Furnizor

Contract de utilizare al platformei Bigcart incepand cu 01 august 2021

 

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile furnizorului .

Prin trimiterea comenzii sunteți de acord să fiți obligați de  "TERMENII ȘI CONDIȚIILE FURNIZORULUI". Dacă nu sunteți de acord cu nicio parte a Termenilor, atunci este posibil să nu accesați Serviciul.

 Partile Contractante

S.C. CRIS PROVIDING SERVICES SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bdul Mircea Voda nr. 35, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/14431/2017, CUI RO 38101991, operatorul platformei www.bigcart.ro în calitate de Furnizor.

si

Beneficiarul, cu datele de identificare din platforma www.bigcart.ro au agreat urmatoarele:

Prezentul contract reprezinta serviciul web propus de S.C. CRIS PROVIDING  SERVICES SRL  si este necesara semnarea acestuia inainte de comandarea oricarui tip de abonament de pe site-ul www.bigcart.ro .

Orice comanda confirmata de Beneficiar, prin "Acceptarea ofertei"-(art.1), reprezinta o acceptare din partea Beneficiarului a ofertei S.C. CRIS PROVIDING SERVICES SRL in conditiile stipulate de art. 9 din Legea comertului electronic 365/2002. Bifarea casutei reprezinta o semnatura electronica, in sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnaturii electronice nr. 455/2001, avand aceeasi valoare cu o semnatura olografa.

Art. 1 Definitii

"Contract" - prezentul acord al partilor, care se poate incheia valabil exclusiv in limba Romana.

"Acceptarea ofertei"- finalizarea de catre Beneficiar a procesului de crearea a unui cont pe platforma online bigcart.ro.

"Formular de comanda" - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Furnizor si Beneficiar, prin care la solicitarea Beneficiarului, Furnizorul este de acord sa presteze Serviciile solicitate, iar Beneficiarul este de acord sa primeasca aceste Servicii si sa le plateasca, indiferent daca a optat pentru un plan tarifar sau daca a solicitat Furnizorului prestarea de servicii de dezvoltare software la comanda. In cazul serviciilor gratuite, comanda se considera finalizata si va produce efecte din momentul in care acceptarea ofertei a ajuns la bigcart.ro, iar in cazul serviciilor contra-cost, comanda se considera finalizata si acceptata de Furnizor cand partile s-au pus de acord asupra serviciilor, specificatiilor si pretului si va produce efecte juridice numai de la data incasarii efective a contravalorii serviciilor de catre Bigcart.ro.

"Servicii" - set de activitati predefinite prestate de catre Furnizor la cererea si in interesul Beneficiarului;

"Anexa/anexele comenzii" - Orice act subsecvent comenzii constituie parte integranta din prezentul contract;

"Gazduire" - reprezinta un serviciu care permite persoanelor fizice sau juridice sa stocheze date electronice destinate sau nu accesului public si sa intretina domeniile sau subdomeniile proprii ori subdomeniile de tip "domeniu.bigcart.ro", prin furnizarea de catre Bigcart.ro a spatiului necesar pe serverele proprii;

"Deranjament/defectiune" - neregula de ordin tehnic care afecteaza integral functionalitatea Serviciilor;

"Intrerupere planificata" - reprezinta lucrari de intretinere de rutina sau lucrari de modernizare, care pot afecta disponibilitatea Serviciului.

"Notificare" - anunt scris transmis prin posta electronica sau afisat pe orice alt suport electronic privind orice intrerupere planificata care va afecta disponibilitatea serviciului. Bigcart.ro va depune eforturi rezonabile pentru a-i transmite Beneficiarului inainte cu cel putin 1 zi lucratoare o astfel de notificare.

"Parte" - oricare dintre partile semnatare ale contractului, respectiv Beneficiarul sau Bigcart.ro;

"Plan tarifar" - structura de cost reprezentand plata aferenta unui pachet standard de servicii ales, incluzand o anumita serie de optiuni functionale alese, asa cum se regaseste in pagina https://www.bigcart.ro/planuri-furnizori si care poate fi actualizata fara notificare prealabila. Orice schimbare a pretului contractului va fi comunicata separat si individual Beneficiarului, daca va fi cazul. Planul tarifar aferent contractului se regaseste in Anexele comenzii.

"Suport" - centrul de suport tehnic al Bigcart.ro, disponibil de Luni pana Vineri, in intervalul orar 10.00 - 18.00, telefonic, la adresa de email support@bigcart.ro sau prin intermediul formularului de contact situat la adresa https://www.bigcart.ro/contacteaz-ne/.

"Utilizare normala" - utilizarea serviciilor, conform planurilor tarifare alese, exclusiv in scopul pentru care au fost oferite de catre Furnizor, in limitele capacitatilor si optiunilor disponibile in cadrul sistemului, conforma cu Termenii si conditiile de utilizare si supusa prevederilor prezentului Contract.

"Termeni si conditiile Furnizorului" - reguli de conduita si de utilizare a serviciilor de catre Beneficiar, disponibile in varianta actualizata periodic pe site-ul https://www.bigcart.ro, la adresa https://www.bigcart.ro/term... si care pot fi actualizate, modificate in orice fel, fara notificare prealabila.

"Widget" - aplicatie sau componenta a unei interfete software pusa la dispozitie de Bigcart.ro, care permite indeplinirea unei anumite functii sau accesarea unui serviciu.

 

Art. 2 Obiectul contractului

2.1 Obiectul contractului il constituie prestarea de catre Bigcart.ro in interesul Beneficiarului a urmatoarelor servicii, conform termenilor si conditiilor prezentului Contract:

 • punerea la dispozitia Beneficiarului a unei serii de optiuni functionale pentru crearea de magazine online, conform planului/planurilor tarifar(e) selectat(e) de catre Beneficiar, ale carui/caror specificatii sunt indicate in sectiunea Planuri tarifare, disponibila si valabila la data completarii formularului de comada la adresa: https://www.bigcart.ro/planuri-tarifare
 • gazduirea magazinului/magazinelor online pe serverele Bigcart.ro in vederea accesarii de catre terti.

2.2 Prezentul Contract inlocuieste in integralitate orice alt contract/intelegere incheiat(a) anterior intre Furnizor si Beneficiar pentru Servicii de tipul celor mentionate in obiectul prezentului contract, la Art. 2.1, insa nu anuleaza obligatiile de plata restante pentru serviciile anterior prestate, nici nu constituie renuntare la debite. De asemenea acest Contract nu inlocuieste sau anuleaza alte contracte incheiate intre parti, daca aceste alte contracte au un obiect si/sau prestatii diferite fata de acest Contract.

 

Art. 3 Durata contractului

3.1 Prezentul Contract intra in vigoare: 

a) in cazul Serviciilor gratuite - din momentul in care acceptarea ofertei a ajuns la Bigcart.ro, 

b) in cazul Serviciilor contra-cost, conform planurilor tarifare - din momentul in care acceptarea ofertei ce include si plata efectiva a pretului seviciilor tarifare alese a ajuns la Bigcart.ro.

3.2 Prezentul Contract se incheie pe perioada nedeterminata si inceteaza in cazurile prevazute la art. 21 din prezentul Contract.

3.3 Furnizarea serviciilor contra-cost accesate prin intermediul achizitionarii unui plan tarifar va fi sistata in mod automat odata cu expirarea perioadei aferente planului/planurilor de servicii comandat(e)/ales(e) de catre Beneficiar si mentionat(e) in Anexele la comanda.

3.4 In cazul in care, la expirarea duratei aferente planului tarifar comandat, Beneficiarul nu opteaza printr-o noua comanda pentru continuarea folosirii pachetului/pachetelor de servicii, mentionat(e) in Anexele la comanda si ales(e) prin prezentul Contract sau pentru schimbarea acestuia/acestora din urma cu un alt pachet de servicii contra-cost, ori nu achita la termen obligatia de plata explicita conform planului ales in termen de 3 zile de la notificare, atunci contul acestuia va fi dezactivat. 

 

Art. 4 Locatia activitatilor stipulate in contract

4.1 Activitatile stipulate in prezentul contract se vor desfasura la sediul sau punctele de lucru ale FURNIZORULUI.

 

Art. 5 Valoarea contractului

5.1 Preturile pentru Servicii sunt exclusiv cele prevazute in anexele la comanda acceptate si utilizate de Beneficiar prin plasarea comenzii. Preturile pentru Servicii prevazute in Anexele formularelor de comanda si in pagina https://www.bigcart.ro/companies-vendorplans/. Plata se considera efectuata cand suma corecta de bani, scutita/libera de orice taxe bancare, comisioane sau orice alte taxe/retineri, a fost primita in contul Furnizorului.

 

Art. 6 Termene si modalitati de plata

6.1 In urma inregistrarii comenzii trimise pentru achizitionarea unui plan de servicii, dupa plata efectuata  prin unul din mijloacele de plata puse la dispozitia Beneficiarului de catre Furnizor, in termen de maxim 10 zile de la receptionarea platii, Bigcart.ro va emite o factura fiscala catre BeneficiarBeneficiarului i se vor retine comisioanele din sumele provenite din vanzarea produselor peplatforma  www.bigcart.ro, conform planului achizitionat. 

Art. 7 Obligatiile Furnizorului

7.1 Bigcart.ro se obliga:

 • sa acorde acces Beneficiarului la optiunile functionale necesare crearii si administrarii magazinului/magazinelor online, conform planului/planurilor tarifar(e) selectat(e) de catre Beneficiar.
 • sa depuna diligentele necesare pentru a furniza Serviciul in mod continuu, cu minimum de intreruperi, cu exceptia unor intreruperi planificate precum si cu exceptia faptului ca anumite intarzieri sau alte disfunctionalitati ale acestuia pot fi datorate unor cauze independente de vointa si posibilitatea de interventie a Bigcart.ro (furnizori de acces la reteaua Internet, de energie electrica, etc.).
 • sa creeze toate conditiile tehnice rezonabil posibile, rezonabil uzuale si minimum necesare, fara ca aceasta sa constituie o obligatie de deplina garantie, pentru o buna protectie impotriva incercarilor de frauda.
 • sa remedieze eventualele defectiuni reclamate, in scris, de Beneficiar, in cel mai scurt timp posibil, daca reclamatia este raportata si inregistrata la centrul de suport Bigcart.ro. Formularea si inregistrarea reclamatiei nu suspenda obligatia Beneficiarului de a plati serviciul asupra caruia s-a angajat in temeiul contractului. Defectiunile sunt considerate a fi reparate, in eventualitatea unei remedieri integrale sau partiale, ori de cate ori se asigura furnizarea/continuitatea Serviciului. Orice reclamatie cu privire la functionarea Serviciului va fi trimisa la adresa de email support@bigcart.ro sau prin intermediul formularului de contact situat la adresa https://www.bigcart.ro/contacteaz-ne/Bigcart.ro se obliga sa remedieze deranjamentele tehnice de functionare aparute in reteaua sa, astfel incat sa asigure furnizarea/continuitatea Serviciilor, in maximum 2 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora, conform specificatiilor din prezentul articol.
 • sa asigure confidentialitatea parolelor de acces ale Beneficiarului si sa remedieze problemele de natura tehnica ce impiedica functionarea normala a serviciului, care revin atributiilor Bigcart.ro (probleme tehnice ale sistemului, aspecte necorespunzatoare cu privire la disponibilitate).
 • sa puna la dispozitia Beneficiarului prezentul Contract incheiat/agreat, in contul sau de utilizator. Contractul incheiat este stocat de catre Bigcart.ro in sistemul sau informatic.
 • sa puna la dispozitia Beneficiarului, anterior achizitionarii unui plan tarifar, optiunea de modificare a datelor de identificare introduse anterior de catre acesta, fie prin efectuarea modificarilor direct de catre Furnizor la solicitarea scrisa a Beneficiarului, fie prin acordarea posibilitatii de modificare a acestor date de catre Beneficiar din contul sau sau prin orice alte mijloace tehnice care pot asigura modificarea corespunzatoare a datelor de identificare ale Beneficiarului.

7.2 Bigcart.ro nu are dreptul sa modifice continutul de tip text sau foto adaugat de catre Beneficiar in contul sau, fara acordul acestuia, cu exceptia cazurilor cand fotografiile si textul afisate pe site de catre Beneficiar nu respecta Termenii si Conditiile sau o solicitare de modificare inclusiv prin blocare este inaintata de institutii sau organisme abilitate, sau de terte persoane care au drepturi asupra continutului de tip text sau foto adaugat de catre Beneficiar in contul sau, sau este o obligatie ori o alternativa prevazuta de lege pentru evitarea angajarii in orice fel a raspunderii Furnizorului.

7.3 In eventualitatea in care Bigcart.ro nu isi indeplineste obligatiile in ceea ce priveste timpul de reparatie, Beneficiarul va fi indreptatit sa solicite exclusiv prelungirea duratei contractuale cu numarul de zile in care functionarea serviciului a fost intrerupta. Prelungirea perioadei contractuale cu un anumit numar de zile se acorda numai la finalul perioadei contractuale. Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite compensatiile prevazute anterior in cazul in care neindeplinirea vreunei obligatii Bigcart.ro in ceea ce priveste disponibilitatea sau timpul de reparatie, se datoreaza direct sau indirect uneia din urmatoarele cauze:

 • greseala, neglijenta sau erorile de operare ale Beneficiarului, angajatilor Beneficiarului sau clientilor Beneficiarului;
 • nerespectarea de catre Beneficiar a termenilor si conditiilor de utilizare a serviciului, disponibile la adresa https://www.bigcart.ro/termenii-si-conditiile-furnizorului/;
 • orice interventie a Beneficiarului la nivelul aplicatiilor care ruleaza pe server de natura a afecta functionalitatea serverului, a retelei Bigcart.ro sau a unei parti a acesteia;
 • intrerupere planificata.

7.4 Bigcart.ro isi rezerva dreptul de a suspenda accesul Beneficiarului la Servicii, temporar sau definitiv, in cazul in care detine dovezi sau suspiciuni rezonabile cu privire la incalcarea de catre Beneficiar a prezentului Contract si/sau a Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor, disponibili la adresa https://www.bigcart.ro/termenii-si-conditiile-furnizorului/. Serviciul poate fi suspendat fara notificare prealabila in cazul in care Beneficiarul:

 • desfasoara una dintre activitatile prevazute la Art. 8.1, alineatul f);
 • desfasoara alte activitati care afecteaza buna functionare a serviciilor oferite de catre Bigcart.ro altor clienti.

7.5 Folosirea Serviciilor se efectueaza numai de catre Beneficiar pe proprie raspundere, iar accesul publicului la informatie se realizeaza tot pe propria raspundere a Beneficiarului. Serviciile sunt furnizate ca atare pe seama si in numele Beneficiarului, iar Bigcart.ro nu ofera niciun fel de garantii clientilor Beneficiarului in nici o situatie, iar in cazul unor pretentii de orice fel din partea oricaror terti in legatura cu Beneficiarul si informatia postata de acesta, se da nastere automat obligatiei de garantie integrala, incluzand cheltuieli conexe si accesorii generate de pretentiile avansate. Totodata Bigcart.ro are un drept de regres fata de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de catre Bigcart.ro in legatura cu orice revendicare si/sau pretentie a oricarui tert.

7.6 Bigcart.ro isi rezerva dreptul sa suspende temporar, fara nicio o notificare prealabila, contul de Utilizator sau sa intrerupa definitiv vizualizarea continutului acestuia daca sunt semnalate posibile incalcari ale prevederile legale, cum ar fi dar fara a se limita la - acte de defaimare, amenintare, care contin sau fac referire la pornografie, obscenitate, care incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei alte persoane fizice sau juridice sau care incalca prezentul acord cu privire la Termenii si Conditiile de folosire a site-ului Bigcart.ro si a Serviciilor.

7.7 Bigcart.ro nu pretinde, nu isi aroga si nu detine drepturi de proprietate intelectuala aferente continutului folosit/postat de catre Beneficiar in cadrul Serviciilor. Toate materialele si informatiile se afla in proprietatea Beneficiarului, care este unicul raspunzator pentru continutul acestora impotriva oricarei revendicari si pretentii pe care un tert (inclusiv autoritati ale statului) ar putea sa o aiba fata de Bigcart.ro cu privire la continutului folosit/postat de catre Beneficiar in cadrul Serviciilor. Totodata Bigcart.ro are un drept de regres fata de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de catre Bigcart.ro in legatura cu orice revendicare si/sau pretentie a oricarui tert.

7.8 Acordarea accesului la serviciile Bigcart.ro nu garanteaza acceptarea in cadrul altor servicii oferite de catre Furnizor.

7.9 In cazul serviciilor de dezvoltare software la comanda, obligatiile Furnizorului se considera indeplinite in momentul finalizarii implementarii cerintelor Beneficiarului, in forma in care au fost agreate cu Beneficiarul.

7.10 Ulterior incetarii Contractului in conditiile enumerate in art. 3.2 si 21 din prezentul Contract, Bigcart.ro isi rezerva dreptul de a dezactiva sau sterge definitiv, partial sau integral, continutul introdus de catre Beneficiar in cadrul sistemului Bigcart.ro.

7.11 Ulterior expirarii duratei planului tarifar contra-cost achizitionat de Beneficiar, Bigcart.ro isi rezerva dreptul de a dezactiva sau sterge definitiv continutul introdus de Beneficiar, care depaseste limitele planului tarifar folosit curent de Beneficiar.

 

Art. 8 Obligatiile Beneficiarului

8.1 Beneficiarul se obliga:

 • sa respecte termenii si conditiile de folosire a serviciului puse la dispozitie la adresa https://www.bigcart.ro/termenii-si-conditiile-furnizorului/.
 • sa nu foloseasca serviciile contrar practicilor in domeniu, auto-reglementarilor, sau legislatiei in vigoare, ori sa foloseasca metode de lucru care direct sau indirect afecteaza sau incalca drepturile si interesele tertilor.
 • sa utilizeze in mod normal si onest Serviciul pentru scopuri licite de comert si comert licit. Beneficiarul nu va intreprinde si nu va permite intreprinderea niciunei actiuni care sa puna in pericol securitatea retelei si a sistemului Bigcart.ro sau cele apartinand tertilor, sau care sa contravina in vreun fel utilizarii normale a Serviciilor. In aceste cazuri, responsabilitatea pentru toate si oricare daune solicitate de catre terti ii apartin in exclusivitate Beneficiarului Totodata Bigcart.ro are un drept de regres fata de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de catre Bigcart.ro in legatura cu orice revendicare si/sau pretentie a oricarui tert..
 • sa achite contravaloarea tarifelor/pachetelor de servicii mentionate (Anexe la formularele de comanda), conform prevederilor Art. 5 si Art. 6.
 • sa isi asume responsabilitatea privind pastrarea in conditii de securitate a numelui de utilizator, parolelor si a altor informatii confidentiale. Daca exista orice suspiciune ca aceste informatii sunt compromise, Beneficiarul trebuie sa solicite modificarea datelor de autentificare contactand, in scris, in acest scop, serviciul de suport tehnic la adresa support@bigcart.ro sau prin intermediul formularului de contact situat la adresa https://www.bigcart.ro/contacteaz-ne/.
 • sa nu foloseasca sistemul Bigcart.ro si/sau serviciul furnizat sub nicio forma si in nicio circumstanta pentru gazduirea, comunicarea de, referirea la sau directionarea catre niciunul (niciuna) din urmatoarele continuturi:
  • Nuditate, pornografie de orice fel, orice imagine sau text cu continut sexual sau obscen;
  • Incalcarea drepturilor de proprietatea intelectuala si a dreptrurilor de autor si/sau conexe in special sau al oricarui alt drept sau interes al oricarui tert;
  • Amenintari, abuz, hartuire, declaratii calomnioase, etc.;
  • Promovarea de activitati ilegale cum ar fi: phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, warez (mp3, avi, etc; punerea la dispozitie de muzica sau filme), etc;
  • Orice imagine sau text menit sa incurajeze xenofobia;
  • Informatii cu caracter personal si/sau privat pentru utilizarea acestora in scopuri ilegale;
  • Orice continut considerat de Furnizor ca fiind daunator.
 • sa nu faciliteze sau sa realizeze trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spam) pentru promovarea oricarui site, serviciu sau produs, utilizand sistemul Bigcart.ro sau prin serverele unor terti pentru promovarea oricarui site gazduit pe server. In cazul unor astfel de actiuni, care sunt considerate de catre Bigcart.ro ca spam si contravin legislatiei in vigoare, accesul la servicii va fi suspendat fara nicio notificare prealabila, iar raspunderea ii apartine in totalitate Utilizatorului si societatii comerciale, persoanei fizice autorizate sau persoanei fizice care detine magazinul online in culpa/promovat.
 • sa isi asume integral si exclusiv raspunderea si sa dezdauneze orice tert prejudiciat prin oricare din faptele interzise, indicate in paragrafele f) si g) de mai sus.
 • sa furnizeze informatii actuale, reale si valide despre identitatea societatii, a persoanei fizice autorizate sau a persoanei fizice care detine si opereaza magazinul online (nume societate, numar de inmatriculare la Registrul Comertului, Cod de Identificare Fiscala, Cod Numeric Personal, numar de telefon, adresa de email valida s.a.) si despre identitatea reprezentantului care administreaza contul de utilizator, asa cum este cerut in cadrul procesului de inregistrare sau in alte sectiuni ale website-ului. Utilizatorii se obliga sa mentina si sa modifice aceste informatii dupa cum este necesar, pentru a le mentine actuale, complete si exacte. In cazul in care informatiile referitoare la identitatea societatii comerciale, a persoanei fizice autorizate sau a persoanei fizice care detine si opereaza magazinul online sau informatiile referitoare la identitatea reprezentantului care administreaza contul de utilizator se dovedesc a fi incorecte sau false, accesul la Servicii va fi suspendat fara nicio notificare prealabila, pana la remedierea situatiei.
 • sa asigure autenticitatea sau valabilitatea informatiilor prezentate in cadrul magazinului creat. In caz de suspiciuni asupra autenticitatii sau valabilitatii acestori informatii, indiferent de natura sau obiectul de referinta al acestora, Bigcart.ro isi rezerva dreptul de a suspenda accesul la Servicii fara nicio notificare prealabila.
 • isi asume raspunderea pentru orice activitati intreprinse pe baza Serviciilor furnizate de catre Bigcart.ro si pentru intreg continutul incarcat in cadrul contului de Beneficiar al Serviciilor Bigcart.ro, indiferent de consecintele pe care aceste actiuni sau continut le-ar putea avea. Bigcart.ro nu isi asuma raspunderea pentru continutul publicat de catre Beneficiar si nici pentru actiunile acestora, indiferent de natura lor. Totodata Bigcart.ro are un drept de regres fata de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de catre Bigcart.ro in legatura cu orice revendicare si/sau pretentie a oricarui tert.
 • sa nu desfasoare activitati comerciale ilicite, asa cum apar acestea mentionate de catre legislatia in vigoare. Intreprinderea oricarei activitati ce poate fi considerata ilicita va atrage dupa sine suspendarea accesului la Servicii fara nicio notificare prealabila.
 • sa nu foloseasca domenii sau subdomenii care contin in mod abuziv nume de marci inregistrate ce nu apartin Beneficiarului sau care incalca drepturile legale ale unei alte parti si sa nu foloseasca domenii sau subdomenii care pot fi considerate, direct sau indirect, drept: calomnie, injurii, defaimare, obscenitate, pornografie, hartuire, limbaj licentios, discriminare, rasism, dar nelimitandu-se la acestea. Nerespectarea acestei obligatii atrage dupa sine suspendarea accesului la Servicii fara nicio notificare prealabila, iar raspunderea ii apartine in totalitate Beneficiarului care detine magazinul online in culpa. Totodata Bigcart.ro are un drept de regres fata de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de catre Bigcart.ro in legatura cu orice revendicare si/sau pretentie a oricarui tert.
 • sa isi asume raspunderea exclusive cu privire la continutul materialelor pe care le posteaza. Prin postare Beneficiarul sustine si garanteaza ca:
  • este titularul/proprietarul materialului postat sau este titularul unei autorizari ori a obtinut consimtamantul sau permisiunea de a utiliza materialul respectiv in orice fel si astfel poate sa dispuna de acesta prin includerea, reproducerea, distribuirea lui pe website si pe orice canale media;
  • detine consimtamantul, autorizarea din partea fiecarei persoane identificabila, vizual sau auditiv, in continutul materialelor postate pe website de a utiliza imaginea si/sau vocea acesteia pe website, implicit in contexte publice, si pe orice canale media, in conditiile si limitele prevazute in prezentul document care stabileste termenii si conditiile utilizarii website-ului;
  • nu va posta materiale care prin continutul lor sunt defaimatoare si care in mod direct sau indirect ar putea dauna site-ului Bigcart.ro sau oricaror terte persoane fizice sau juridice;
  • nu va posta materiale obscene sau pornografice (cum ar fi acte sexuale explicite, nuditate frontala explicita, etc.) ori scene de violenta sau care indeamna la incalcarea drepturilor omului recunoscute prin legislatia romana si/sau tratate prin conventii internationale in domeniu;
  • nu va posta materiale al caror continut ar putea leza integritatea si demnitatea umana, care sunt defaimatoare, amenintatoare, de hartuire, cu continut violent, care sa instige la ura sau la discriminare impotriva unui grup dupa rasa, religie, etnie, sex, varsta, orientare sexual;
  • nu va posta materiale al caror continut promoveaza in orice fel activitati ilegale cum ar fi dar fara a se limita la jocurile de noroc neautorizate;
  • va clasifica drept "nerecomandat persoanelor sub 18 ani" materialele considerate neadecvate pentru a fi vizualizate de catre minori;
  • va evita in orice circumstanta sa foloseasca identitatea unei alte presoane reale, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente in vigoare;
  • prin incarcarea de imagini si descrieri de produs pentru folosirea Serviciilor, este de acord ca acestea sa devina publice si sa ofere acces catre acestea tuturor Utilizatorilor de Internet.
 • sa nu utilizeze niciun sistem automat care sa trimita cereri in mod repetat catre oricare dintre serverele Bigcart.ro si care ar putea cauza nefunctionarea sau functionarea incetinita a acestuia.

8.2 Beneficiarul declara si garanteaza prin prezentul ca are si va mentine toate permisele, autorizatiile, licentele, avizele aplicabile, etc. incluzand orice modificari care pot fi necesare pentru a-si desfasura activitatea sa in conformitate cu prezentul contract. Beneficiarul este singurul raspunzator in fata organelor de control competente de obtinerea acestor permise, autorizatii, licente, avize precum si pentru toate consecintele ce decurg din desfasurarea activitatii Beneficiarului fara a avea aceste permise, autorizatii, licente, avize.

 

Art. 9 Returnarea contravalorii platilor efectuate

9.1 In orice situatie de restrictionare a serviciului pentru incalcarea de catre Beneficiar a oricarei obligatii contractuale listate in special la Art. 7.4 si Art 8.1 litera f) – o), insa fara a se limita la acestea, Beneficiarul nu are dreptul sa solicite despagubiri sau returnarea valorii contractului, indiferent de urmarile pe care le-ar putea avea restrictionarea de la folosirea Serviciilor.

9.2 Beneficiarul nu are dreptul de a solicita returnarea contravalorii platilor efectuate pentru achizitionarea de Certificate SSL.

 

Art. 10 Modificarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciilor

10.1 Termenii si conditiile de utilizare a Serviciilor, disponibili la adresa https://www.bigcart.ro/termenii-si-conditiile-furnizorului/., fac parte integranta din prezentul Contract. Furnizorul si rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciilor, fara notificarea prealabila a Beneficiarului sau persoanelor care le utilizeaza. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile pentru utilizarea Serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment. Orice noi functionalitati, instrumente, facilitati sau restrictii care sunt dezvoltate si aplicate pentru imbunatatirea Serviciilor, fac de asemenea obiectul prezentului Contract. Modificarile cu privire la tarife, modalitati si termene de plata devin efective in termen de 7 zile lucratoare de la publicarea acestora. Orice alte modificari ale Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor devin efective imediat, odata cu publicarea acestora la adresa https://www.bigcart.ro.ro/info/terms.

10.2 Utilizarea Serviciilor (accesul, navigarea si inregistrarea unui cont de Beneficiar, crearea unui magazin) constituie un acord direct, deplin si neconditionat de respectare a Termenilor si Conditiilor de utilizare si a prezentului Contract precum si a oricaror modificari ulterioare ale acestora, cu toate efectele si consecintele ce decurg din acesta. In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu modificarile aduse Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor, Beneficiarul isi poate in orice moment anula contul, in caz contrar considerandu-se ca modificarile au fost pe deplin acceptate.

 

Art. 11 Accesul la Serviciile Bigcart.ro

11.1 Bigcart.ro va acorda permisiunea de utilizare a site-ului Bigcart.ro si a Serviciilor sub conditia respectarii urmatorilor Termeni de folosinta:

 • Toti Utilizatorii cu statut de Persoane Juridice, Persoane Fizice Autorizate sau Persoane Fizice pot beneficia de Serviciile Bigcart.ro;
 • Este interzisa copierea integrala sau partiala, distribuirea oricarei parti sau sectiuni a website-ului indiferent de mediul de stocare pe care se realizeaza copierea, precum si copierea in scopul distribuirii sau orice alte scopuri;
 • Este interzisa orice interventie care ar putea cauza disfunctionalitatea website-ului si a Serviciilor, chiar si temporara, fara autorizarea prealabila obtinuta, in scris, de la Bigcart.ro;
 • Este interzisa orice alterare sau modificare a oricarei parti a website-ului, exceptand acele modificari ori alterari, rezonabile, efectuate ca o necesitate a utilizarii corespunzatoare a website-ului si a Serviciilor pentru scopul in care acestea au fost create;
 • Este interzisa orice actiune care afecteaza negativ activitatile corecte, rezonabile si permise ale celorlati Utilizatori sau intimideaza, hartuieste ori agreseaza verbal sau vizual ceilalti Utilizatori ai site-ului si ai Serviciilor, inclusiv accesarea si utilizarea conturilor personale ale altor Utilizatori;
 • Este interzisa orice actiune chiar si prin omisiune sau activitate prin care s-ar putea facilita sau incuraja actiuni care incalca Termenii si conditiile enuntati in cuprinsul acestui document ori dispozitiile legale aplicabile pentru desfasurarea legala a activitatilor specifice;
 • Este interzisa orice actiune care poate afecta si interfera cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restrictioneaza utilizarea sau copierea unui continut sau cu elemente care intaresc limitele de utilizare a site-ului sau a continutului acestuia;
 • In cazul in care detinatorul unui cont de utilizator nu s-a mai autentificat in cont pe parcursul a mai mult de 60 zile, contul de utilizator va fi temporar suspendat, iar magazinele online asociate acelui cont nu vor mai fi vizibile. In cazul in care nu va mai fi inregistrata nicio activitate ulterior suspendarii, Bigcart.ro isi rezerva dreptul de a elimina definitiv din sistem aceste conturi inactive si informatiile asociate acestora;
 • Orice incalcare a prezentului Contract va avea ca rezultat suspendarea accesului la Serviciile Bigcart.ro fara nicio notificare prealabila. Utilizatorii nu au dreptul sa solicite despagubiri sau returnarea sumelor de bani achitate chiar si in avans, indiferent de urmarile pe care le-ar putea avea restrictionarea de la folosirea Serviciilor.

11.2 Accesarea si utilizarea Serviciilor necesita crearea unui cont de Utilizator. Prin prezenta, Beneficiarul declara ca isi asuma integral responsabilitatea pentru toate si oricare dintre activitatile realizate prin intermediul contului pe care il deschide pe website.

11.3 Sistemul Bigcart.ro poate contine linkuri, spoturi sau bannere publicitare cu legaturi catre alte site-uri, care nu sunt proprietatea si nici nu se afla sub controlul Bigcart.roBigcart.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul, politica, practicile sau regulile instituite de oricare alt site si recomanda Beneficiarului luarea la cunostinta despre termenii si conditiile de utilizare pentru fiecare dintre site-urile vizitate dupa parasirea site-ului Bigcart.ro.

 

Art. 12 Politici referitoare la Widget-urile Bigcart.ro

12.1 Utilizatorii care isi creeaza, folosesc un widget Bigcart.ro sunt obligati sa adere la politicile descrise in continuare. Ne rezervam dreptul de a suspenda in orice moment si fara nicio notificare prealabila conturile Bigcart.ro care nu respecta aceste politici si/sau de a dezactiva widget-urile Bigcart.ro in orice moment.

12.2 Deoarece politicile pot fi modificate in timp, Utilizatorii trebuie sa verifice regulat pagina https://www.bigcart.ro/termenii-si-conditiile-furnizorului/., pentru a fi la curent cu aparitia unor eventuale actualizari sau modificari. In conformitate cu Termenii si conditiile Bigcart.ro, este responsabilitatea si obligatia Utilizatorului sa se informeze si sa adere la politicile in vigoare

12.3 Utilizatorii nu au voie sa plaseze widget-urile Bigcart.ro in pagini cu continut care incalca oricare dintre urmatoarele reguli privind continutul.

12.4 Site-urile pe care widget-urile Bigcart.ro sunt publicate, nu au voie sa includa sau sa faca trimitere la:

 • Continut pornografic sau destinat adultilor;
 • Continut violent;
 • Continut referitor la intoleranta rasiala sau propaganda impotriva unui individ, a unui grup sau a unei organizatii;
 • Continut excesiv de vulgar;
 • Continut legat de piraterie informatica;
 • Continut despre jocuri de noroc sau cazinouri;
 • Continut despre medicamente interzise si obiecte utilizate pentru consumul, ascunderea sau producerea de droguri;
 • Vanzarea de bere sau de bauturi spirtoase;
 • Vanzarea de tutun sau de produse din tutun incluzand etnobotanice si orice alte substante asimilate prin lege;
 • Vanzarea de medicamente care necesita prescriptie medicala;
 • Vanzarea sau promovarea armelor sau munitiei (de ex. arme de foc, componente ale armelor de foc, cutite de lupta, pistoale de imobilizare);
 • Vanzarea de produse care sunt copii sau imitatii ale produselor de marca;
 • Vanzarea sau distribuirea lucrarilor de licenta, dizertatie sau a referatelor pentru studenti si elevi;
 • Continut referitor la programe care recompenseaza utilizatorii pentru a face clic pe anunturi sau oferte, pentru a efectua cautari, pentru a naviga pe site-uri web sau pentru a citi emailuri;
 • Orice alt continut care este ilegal sau imoral sau care promoveaza activitatile ilegale sau imorale sau care incalca drepturile si interesele legale ale altor persoane;

12.5 Site-urile pe care widget-urile Bigcart.ro sunt publicate trebuie sa adere la standardele de calitate web global acceptate si respectate, incluzand dar nelimitandu-se la:

 • Site-urile nu trebuie sa foloseasca mijloace de tip Cloaking sau redirectari inselatoare;
 • Site-urile nu trebuie sa includa pagini menite sa dauneze utilizatorilor sau echipamentelor, cum ar fi phishing-ul, instalarea de virusi, troieni sau alte tipuri de badware;
 • Site-urile nu trebuie sa modifice fortat preferintele sau setarile utilizatorilor, sa directeze utilizatori ca site-uri nesolicitate, sa initieze download-uri, sa includa malware sau sa contina pop-up-uri sau pop-under-uri care sa interfereze cu navigarea site-ului.

 

Art. 13 Anularea si stergerea contului de Utilizator

13.1 Utilizatorii isi pot anula oricand contul. Odata cu anularea unui cont de utilizator, magazinele online asociate acestuia nu mai sunt vizibile. Conturile de utilizator anulate, magazinele online asociate si toate informatiile corespunzatoare acestora vor fi sterse automat, in cazul in care contul de utilizator nu este reactivat in termen de maximum 1 luna de la data anularii. Pentru reactivarea contului de utilizator este necesara autentificarea in cont si exprimarea acceptului cu privire la aceasta actiune.

13.2 Bigcart.ro poate suspenda sau sterge in orice moment si fara nicio notificare prealabila acele conturi de Utilizator, asupra carora exista suspiciuni cu privire la desfasurarea de activitati frauduloase sau ilicite, pe baza utilizarii Serviciilor oferite de Bigcart.ro.

13.3 Administratorul site-ului poate suspenda sau sterge in orice moment si fara nicio notificare prealabila acele conturi de Utilizator care au incalcat integral sau partial prevederile prezentului Contract si Termenii si Conditiile de utilizare a Serviciilor Bigcart.ro.

 

Art. 14 Excluderea unor garantii

14.1 Bigcart.ro nu garanteaza ca:

 • Utilizarea Serviciilor va indeplini cerintele si asteptarile Beneficiarului;
 • Accesul si folosirea Serviciilor se va desfasura in permanenta in cele mai bune conditii, fara intreruperi, erori de functionare si in deplina siguranta;

14.2 Serviciilor nu li se vor aplica niciun fel de conditii, garantii sau orice alti termeni (inclusiv orice termeni impliciti cu privire la calitatea, compatibilitatea satisfacatoare in conformitate cu descrierea), cu exceptia celor prevazuti in mod explicit in prezentul acord.

 

Art. 15 Confidentialitatea informatiilor

15.1 Fiecare parte va asigura confidentialitatea tuturor informatiilor (incusiv termenii si conditiile prezentului contract) si a documentatiei, inclusiv, dar fara a se limita la, informatiile referitoare la activitatea comerciala sau secrete de comert ori profesionale, procese, know-how, etc. sau metode folosite de cealalta parte in desfasurarea activitatii, obtinute de la cealalta parte in urma sau in legatura cu prezentul contract. Pentru a proteja drepturile si interesele celeilalte parti din prezentul contract, o parte poate dezvalui doar acele informatii confidentiale referitoare la cealalta parte care sunt solicitate de personalul propriu autorizat sau cel al societatilor autorizate in scopul realizarii prezentului contract ori autoritatilor la cerere si chiar si prin efectul legii.

15.2 Fiecare dintre parti consimte: ca nu va folosi nicio informatie confidentiala referitoare la cealalta parte in niciun alt scop decat pentru indeplinirea unei obligatii a sa rezultata din prezentul contract sau pentru exercitarea unor drepturi nascute din prezentul Contract; ca nu va copia si nu va dezvalui nicio informatie confidentiala unei terte parti fara consimtamantul scris al reprezentantului autorizat al celeilalte parti. Cu toate acestea, ambele parti au voie sa dezvaluie informatii referitoare la prezentul contract reprezentantilor autorizati ai societatilor asociate, inclusiv celor care le ofera acestora asistenta in privinta prezentului contract, sub rezerva asumarii obligatiilor de confidentialitate corespunzatoare.

15.3 Prevederile prezentului capitol nu se aplica informatiilor confidentiale in privinta carora destinatarul poate demonstra, in favoarea partii care a facut dezvaluirea, ca:

 • la data dezvaluirii erau deja cunoscute destinatarului (fara a avea obligatia de a pastra confidentialitatea asupra acestora);
 • dupa data dezvaluirii sunt obtinute legal de destinatarul actionand cu buna credinta de la o terta parte independenta care nu se afla sub rezerva niciunei obligatii de a pastra confidentialitatea asupra respectivei informatii confidentiale;
 • la momentul dezvaluirii erau in totalitate sau fusesera aduse la cunostinta publicului prin alte metode decat prin neglijenta destinatarului sau incalcarea restrictiilor prevazute in contract sau in anexele acestuia;
 • au fost in mod independent insusite de sau in numele destinatarului fara a avea acces la vreuna din informatiile confidentiale;
 • se solicita dezvaluirea lor prin lege, prin actiuni in instanta, de organe sau institutii guvernamentale sau de alte autoritati de reglementare;
 • s-a acordat un consimtamant scris pentru dezvaluire.

 

Art. 16 Limitarea raspunderii

16.1 Partile sunt de acord ca informatiile si serviciile reglementate prin acest contract sa fie furnizate "asa cum sunt", fara nicio garantie de orice fel.

16.2 Sub rezerva prevederilor clauzei 16.3, niciuna dintre parti nu va fi tinuta sa raspunda, in nicio situatie, pentru prejudicii indirecte cum ar fi, dar nelimitandu-se la: pierderea veniturilor sau profiturilor, pierderea castigurilor, pierderea afacerii, pierderea fondului de comert, pierderea tranzactilor, pierderea de date, pierderea folosintei unei proprietati, costurile executarii obligatiilor prin substituirea persoanelor, a echipamentelor sau servicilor si costuri de timp mort, indiferent de cum s-au produs aceste situatii, si fie ca sunt produse din culpa (inclusiv neglijenta), prin incalcarea obligatiilor contractuale sau din orice alte motive, si indiferent daca puteau fi prevazute sau nu in mod rezonabil la data contractarii.

16.3 Nicio prevedere a articolului 16 nu va exclude sau nu va limita raspunderea Beneficiarului in ceea ce priveste:

 • indeplinirea propriilor obligatii de plata a Serviciilor in termenii si conditiile prevazute in prezentul contract;
 • degradarea, afectarea in orice fel a sistemului Bigcart.ro, conform specificatiilor din prezentul contract;
 • nerespectarea obligatiilor de confidentialitate si a garantiilor expres indicate;
 • nerespectarea obligatiilor privind utilizarea corecta a serviciului.

16.4 Beneficiarul va despagubi si va exonera de orice raspundere Bigcart.ro pentru orice actiuni, pierderi, costuri, pagube, pedepse, cheltuieli, taxe (inclusiv taxe judiciare suportate si/sau la plata carora este obligat Bigcart.ro), actiuni in justitie, reclamatii sau cereri care au orice legatura cu prezentul Contract aduse impotriva Bigcart.ro sau cu care Bigcart.ro este amenintat de catre un tert si care rezulta din utilizarea de catre Beneficiar a Serviciilor, sau din orice actiune sau omisiune intentionata sau neglijenta din partea BeneficiaruluiBeneficiarul ii va acorda de asemenea Bigcart.ro, exclusiv pe cheltuiala Beneficiarului, imputernicire deplina, informatiile si asistenta rezonabil necesara pentru apararea, rezolvarea sau solutionarea unor asemenea pretentii. Totodata Bigcart.ro are un drept de regres fata de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de catre Bigcart.ro in legatura cu orice revendicare si/sau pretentie a oricarui tert.

16.5 Bigcart.ro sau colaboratorii acestuia nu isi asuma in niciun caz responsabilitatea pentru pierderi de ordin financiar sau comercial, si pentru nicio pierdere indirecta sau pe cale de consecinta pe care o poate suferi Utilizatorul. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent daca sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputatia firmei, sau orice pierdere de date suferita.

16.6 Bigcart.ro nu este raspunzator pentru pierderile sau stergerile de informatii survenite in urma actiunilor directe sau indirecte efectuate de Utilizatori asupra datelor. In cazul in care informatiile, in functie de natura lor, pot fi recuperate, operatiunea de recuperare revine exclusiv in sarcina Utilizatorilor. Bigcart.ro nu garanteaza posibilitatea de recuperare pentru toate informatiile pierdute si nu garanteaza integritatea datelor obtinute in urma operatiunii de recuperare.

16.7 Bigcart.ro sau colaboratorii acestuia nu vor fi raspunzatori pentru orice pierdere sau prejudiciu suportat de Utilizatori, ca urmare a:

 • Eventualelor modificari pe care Bigcart.ro le-ar putea aduce Serviciilor, ca urmare a interuperilor temporare sau definitive aduse de catre Bigcart.ro in furnizarea Serviciilor sau ca urmare a eliminarii automate si definitive din sistem a conturilor suspendate pentru inactivitate si a informatiilor continute de catre acestea;
 • Pierderii, stergerii, coruperii sau eventualelor erori de stocare a continutului incarcat sau transmis de Utilizator in cadrul procesului de utilizare a Serviciilor;
 • Nerespectarii de catre Utilizatori a obligatiei de a comunica exclusiv informatii corecte si autentice cu privire la identitate, date de contact si orice fel de detalii despre produsele oferite in cadrul magazinului online (nume produs, pret produs, descriere produs, imagini s.a.);
 • Nerespectarii de catre Utilizatori a obligatiei de a asigura securitatea contului si a datelor de acces.

16.8 Raspunderea cumulata a Bigcart.ro pentru toate daunele decurgand din sau in legatura cu prezentul Contract (indiferent de modul in care acestea au fost cauzate) nu va fi mai mare decat pretul abonamentului de gazduire achitat in baza acestui contract de catre Beneficiar in ultimele 3 luni sau in perioada precedenta evenimentului care da nastere unor asemenea pretentii, daca aceasta perioada este mai scurta de 3 luni.

 

Art. 17 Disponibilitatea serviciului

17.1 Bigcart.ro isi rezerva dreptul de a modifica structura si interfata oricarei pagini sau subpagini a website-ului Bigcart.ro in orice moment si de a intrerupe temporar sau permanent, partial sau in totalitate Serviciile puse la dispozitia publicului prin intermediul acestui website, urmand sa onoreze toate obligatiile contractuale aflate in derulare, pana la expirarea planurilor de servicii contra-cost deja achizitionate.

 

Art. 18 Cesiunea

18.1 Cu exceptia prevederilor de mai jos, atat Bigcart.ro cat si Beneficiarul nu au dreptul de a cesiona, subcontracta, sublicentia sau instraina sau de transfera in orice alt mod unul sau toate drepturile ori obligatiile sale din prezentul contract catre orice terti, in general.

18.2 Oricare dintre parti poate cesiona, nova ori transfera in orice mod permis de legea aplicabila oricare dintre drepturile sau obligatiile sale din prezentul Contract uneia dintre societatile asociate (sau succesorilor sai ori ai acestora, prin fuziune sau prin achizitionarea tuturor activelor sale ori ale acestora), cu informarea celeilalte parti.

18.3 Bigcart.ro poate subcontracta oricare sau toate obligatiile sale din prezentul Contract catre o terta parte, fara a avea nevoie de acordul Beneficiarului in acest sens, cu conditia ca Bigcart.ro sa asigure indeplinirea intocmai de catre tert a obligatiilor sale asumate fata de Beneficiar.

 

Art. 19 Drepturile asupra proprietatii intelectuale

19.1 Sub rezerva restrictiilor si termenilor prezentati in contract, Bigcart.ro acorda Beneficiarului o licenta ne-exclusiva, ne-transferabila pentru utilizarea programelor software, echipamentului sau a altor materiale furnizate in baza sau in legatura cu Contractul numai si in masura in care este necesar pentru utilizarea Serviciilor furnizate in baza acestuia.

19.2 Toate drepturile asupra proprietatii intelectuale pentru orice software, patente, echipamente sau alte materiale inclusiv documentatia, furnizate Beneficiarului in baza sau in legatura cu Contractul, sunt si vor fi detinute numai de Bigcart.ro sau de furnizorii sai.

19.3 Bigcart.ro va face eforturi rezonabile pentru a se asigura, fara a-si asuma o obligatie de garantie, ca folosirea de catre Beneficiar a programelor software, echipamentului sau altor materiale furnizate de Bigcart.ro in legatura cu Serviciile nu va incalca drepturile de proprietate sau drepturile de proprietate intelectuala apartinand unui tert.

 

Art. 20 Informatii legate de marca

20.1 Denumirea Bigcart.ro si sigla Bigcart.ro sunt marci inregistrate ale SC Cris Providing Services SRL. Marcile Cris Providing Services SRL  nu pot fi afisate sau utilizate sub nicio forma fara acordul expres al proprietarului de drept. In cazul utilizarii de catre Beneficiar a marcii si insemnelor Bigcart.ro, fara acordul Cris Providing Services SRL, Beneficiarul va plati catre Bigcart.ro o despagubire corespunzatoare prejudiciilor pe care le-a produs, dar care nu va fi mai mica de de 50 Euro / zi de folosire neautorizata, prezenta constituind clauza penala.

 

Art. 21 Incetarea contractului

21.1 Contractul poate inceta (i) in cazul in care Beneficiarul renunta la folosirea serviciilor Bigcart.ro, prin anularea definitiva a contului sau prin anularea automata a acestuia de catre sistem care poate surveni ca urmare a lipsei de activitate inregistrata in contul Beneficiarului pe o perioada mai mare de 6 luni sau (ii) daca oricare dintre Parti intra in incapacitate de plata si/sau sunt declansate proceduri pentru declararea falimentului, dizolvarea si/sau lichidarea sa.

21.2 Bigcart.ro isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare de catre Beneficiar a oricarei obligatii asumate prin prezentul Contract. Contractul se considera reziliat de drept printr-o notificare, fara indeplinirea altor formalitati prealabile, rezilierea intervenind cu efect imediat de la data comunicarii si fara a fi necesara interventia instantei. In cazul rezilierii din culpa Beneficiarului va opera renuntarea de plin drept a acestuia, fara notificarea prealabila si fara interventia unei instante judecatoresti la orice fel de returnare a oricarei sume de bani, totala sau partiala.

21.3 Bigcart.ro are dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract in orice moment si fara niciun motiv, prin notificare scrisa adresata Beneficiarului, cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii.

 

Art. 22 Notificari / Comunicari

22.1 Orice comunicare ce urmeaza a fi efectuata in legatura cu aspectele reglementate prin acest Contract va fi trimisa folosindu-se datele de identificare cuprinse in prezentul Contract sau in cazul unor modificari, datele actualizate din contul Beneficiarului.

22.2 Beneficiarul accepta si este de acord sa primeasca prin posta sau posta electronica comunicari sau alte mesaje tehnice, comerciale sau de natura informativa din partea Bigcart.ro.

22.3 Toate notificarile si corespondenta vor fi facute in scris si transmise prin posta, posta electronica sau fax. Astfel de notificari vor fi considerate primite daca:

 • sunt inmanate personal si destinatarul le accepta prin semnatura;
 • imediat ce au fost distribuite la adresa data, iar expeditorul primeste confirmarea de primire, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; sau
 • la data si ora inregistrate de fax in cazul trimiterii prin fax. – posta electronica, data si ora cand s-a primit emailul.

 

Art. 23 Prevederi speciale

23.1 Semnarea prezentului contract nu implica stabilirea unui raport comercial de natura exclusiva intre Bigcart.ro si Beneficiar.

23.2 Benficiarul accepta si este de acord sa nu i se acorde niciun drept de utilizare a niciunui element din instalatii, din facilitatile de functionare sau din alta infrastructura folosite sau puse la dispozitie de Bigcart.ro pentru furnizarea de Servicii, altul decat dreptul de utilizare a Serviciilor, asa cum este acesta descris in Contract. Beneficiarul nu va primi niciun drept sau titlu cu privire la retea sau o parte din retea, instalatii sau echipament detinuta sau utilizata de Bigcart.ro pentru a oferi Servicii.

 

 

Art. 24 Forta majora

24.1 Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii, cu cerinta notificarii partenerului contractual.

24.2 Orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile contractuale, va fi considerat caz de forta majora.

24.3 Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei in maximum 5 (cinci) zile de la incetare. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 3 luni, fiecare partener contractual poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, niciuna din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

 

Art. 25 Dispozitii finale

26.1 Prezentul contract va putea fi completat, interpretat sau modificat doar prin act aditional acceptat de reprezentantii legali ai ambelor parti.

26.2 Orice renuntare la orice drept sau remediu in baza prezentului Contract trebuie sa fie facuta in scris. Cu exceptia cazului in care se stipuleaza in mod expres altfel, orice renuntare va fi efectiva numai in cazul si scopul pentru care este data.

26.3 Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independenta, in consecinta, daca orice astfel de prevedere este sau devine nula sau nu poate fi pusa in executare in orice privinta potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea in executare a celorlalte prevederi ale contractului, iar partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-credinta in vederea inlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfacatoare pentru orice autoritate competenta in materie.

26.4 Oricare persoana care accepta prezentul contract in numele uneia dintre parti, declara si garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita si ca au fost intreprinse toate masurile necesare exprimarii unui consimtamant valabil in numele partii pe care o reprezinta.

26.5 Prezentul Contract este guvernat de legea romana. Partile convin prin prezentul Contract ca drepturile si obligatiile acestora, precum si interpretarea si executarea Contractului sa fie guvernate de prevederile legii romane in vigoare.

26.6 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona de instantele de judecata compentente din Bucuresti, Romania.

26.7 Prezentul contract poate fi modificat in orice moment de catre Bigcart.ro. Beneficiarul este obligat sa reciteasca periodic continutul prezentului contract. Modificarea prezentului contract va fi comunicata de catre Bigcart.ro exclusiv in cadrul website-ului Bigcart.ro, in zonele din website destinate acestui tip de activitati, in conformitate cu art. 10 din prezentul Contract.

26.8 Prezentul Contract impreuna cu anexele care sunt parte integranta reprezinta vointa partilor si orice alta intelegere verbala precedenta acestui contract devine nula.

26.9 Daca oricare din parti nu isi indeplineste obligatiile, faptul ca cealalta parte nu cere indeplinirea lor sau un echivalent financiar nu inseamna ca partea respectiva si-a pierdut acest drept de a le cere. Orice clauza nula prin efectul legii nu va afecta valabilitatea si aplicabilitatea celorlalte clauze.

26.10 In conformitate cu dispozitiile art. 1.203 din Codul Civil, la incheierea prezentului Contract, Beneficiarul declara ca accepta in mod expres urmatoarele clauze din prezentul Contract: 7.5, 8.1 si 16 (cu privire la limitarea raspunderii); 21.3 (cu privire la dreptul de denuntare unilaterala a contractului); 7.4, 7.6, 8.1, 11.1, 12.1, 13.2, 13.3 (cu privire la dreptul de a suspenda executarea obligatiilor); 9, 20.1, 21.2 (cu privire la decaderea din drepturi); 26.5 (cu privire la legea aplicabila); 26.6 (cu privire la competenta instantelor judecatoresti).

 

Anexa - Termeni si conditii de procesare a datelor personale

1. Introducere

Termenii si conditiile de procesare a datelor reflecta acordul Partilor cu privire la termenii de procesare a datelor cu caracter personal apartinand Persoanelor vizate, in relatie cu Regulamentul General de Protectie a Datelor.

2. Definitii

"A prelucra/Prelucrare/Prelucrat", "Operator", "Persoana imputernicita de Operator", "Persoana vizata" si orice alte definitii care nu sunt incluse in aceasta Anexa sau in Contract vor avea intelesul atribuit prin Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind Protectia Datelor cu Caracter Personal ("GDPR").

"Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate" - se refera la datele cu caracter personal, conform intelesului din GDPR, procesate de Bigcart.ro ("Imputernicit") in numele Beneficiarului ("Operator"), in cadrul activitatii Bigcart.ro de prestare de servicii de creare si gazduire magazine online conform Contractului.

"Legislatia privind protectia datelor" - inseamna Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind Protectia Datelor cu Caracter Personal ("GDPR") precum si orice alte legi locale privind protectia datelor.

"Subprocesator" - inseamna orice persoana (inclusiv orice terta parte, cu exceptia unui angajat al Bigcart.ro) desemnata de sau in numele Bigcart.ro pentru a procesa date personale in numele Beneficiarului.

"Detalii de prelucrare" - inseamna detaliile de prelucrare prevazute in aceasta Anexa care stabileste scopul, natura si scopul prelucrarii de catre Bigcart.ro, durata prelucrarii, tipurile de date cu caracter personal si categoriile de persoane vizate.

"Servicii" inseamna serviciile ce vor fi prestate de Bigcart.ro pentru Beneficiar conform prevederilor Contractului.

"Servicii terte" - sunt reprezentate de servicii furnizate de terti pe care Beneficiarul le asociaza utilizarii Serviciilor furnizate de Bigcart.ro sau care sunt integrate in cadrul Serviciilor Bigcart.ro.

"Valabilitate" - se refera la perioada de valabilitate a Termenilor si conditiilor de procesare a datelor, de la intrarea in vigoare a acestora si pana la terminarea Contractului de prestari servicii de creare si gazduire magazine online incheiat intre Bigcart.ro si Beneficiar.

Toti ceilalti termeni vor avea intelesul specificat in Contract.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Partile au convenit asupra urmatoarelor dispozitii suplimentare fata de cele mentionate in Contract:

3.1 Termenii si conditiile de procesare a datelor intra in vigoare la data de 25 Mai 2018 si raman valabile pana la stergerea integrala de catre Bigcart.ro a tuturor Datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate, conform celor prevazute in prezenta Anexa.

3.2 Beneficiarul, Bigcart.ro si angajatii acestora vor respecta cerintele legislatiei privind protectia datelor si se vor conforma in baza prevederilor prezentei Anexe, oricarei solicitari sau instructiuni date celeilalte parti, care se datoreaza in mod direct cerintelor legislatiei privind protectia datelor.

3.3 Beneficiarul si Bigcart.ro sunt de acord ca, in sensul legislatiei privind protectia datelor, Beneficiarul are calitatea de Operator in ceea ce priveste toate datele Benficiarului care sunt date cu caracter personal iar Bigcart.ro are calitatea de Persoana Imputernicita de catre Operator.

3.4 Beneficiarul confirma ca toate datele personale furnizate catre Bigcart.ro au fost colectate si divulgate in conformitate cu legislatia privind protectia datelor, iar Bigcart.ro are dreptul de a prelucra datele personale.

3.5 Bigcart.ro va prelucra date personale in numele Beneficiarului, in baza unor instructiuni documentate din partea acestuia doar in scopurile furnizarii Serviciilor catre Beneficiar. Daca Bigcart.ro este obligata legal sa prelucreze datele in alte scopuri va informa Beneficiarul in avans cu privire la aceste operatiuni de prelucrare, mai putin in cazul in care Bigcart.ro este obligata prin lege sa nu divulge aceasta informatie;

3.6 Bigcart.ro isi va indeplini obligatiile de prelucrare a datelor conform prevederilor acestei Anexe, mai putin in cazul in care Bigcart.ro este obligata prin lege sa aplice alte masuri cu privire la prelucrarea datelor;

3.7 Bigcart.ro va informa Beneficiarul, in masura in care acest lucru este permis de lege, in cazul receptionarii directe de solicitari sau plangeri din partea unei persoane vizate sau a autoritatilor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

3.8 Bigcart.ro va lua toate masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurarii unui nivel adecvat de securitate a datelor in conformitate cu articolul 32 din GDPR si, de asemenea, masuri impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal si impotriva pierderii sau distrugerii accidentale sau deteriorarii datelor cu caracter personal. Bigcart.ro se asigura ca persoanele autorizate sa prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa pastreze confidentialitatea sau ca au obligatia statutara de confidentialitate.

3.9 Bigcart.ro nu va transfera date cu caracter personal in afara Spatiului Economic European cu exceptia situatiei in care Beneficiarul si-a exprimat acordul prealabil in scris. Bigcart.ro are obligatia de a respecta instructiunile rezonabile transmise in prealabil de catre Beneficiar cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

3.10 Bigcart.ro asista Beneficiarul, cu privire la toate solicitarile de acces la datele cu caracter personal, in conformitate cu legislatia privind protectia datelor, solicitari care pot fi primite de la persoana persoana vizata sau de la orice alta persoana. In cazul in care, in ciuda asistentei oferite prin masurile tehnice si organizatorice puse la dispozitie de catre Bigcart.ro, Beneficiarul nu poate da curs acestor solicitari utilizand functionalitatile la care are acces in cadrul Serviciilor si solicita asistenta directa a Bigcart.ro, Bigcart.ro poate percepe un cost pentru interventia sa in functie de timpul acordat de Bigcart.ro in acest sens, cost care va fi comunicat Beneficiarului in avans.

3.11 Bigcart.ro va notifica Beneficiarul cu promptitudine si fara intarzieri nejustificate, folosind datele de contact furnizate de acesta, in cazul in care exista suspiciuni sau s-a constatat orice incident actual de distrugere ilegala sau pierdere accidentala sau divulgare sau acces la datele Beneficiarului care pot include date cu caracter personal si va lua toate masurile posibile pentru a reduce impactul acestor incidente si a securiza aceste date. Beneficiarul este singurul raspunzator pentru a asigura acuratetea datelor de contact furnizate catre Bigcart.ro si pe care Bigcart.ro le va utiliza pentru a notifica Beneficiarul cu privire la aparitia unor astfel de incidente;

3.12 Bigcart.ro va pune la dispozitia Beneficiarului toate informatiile necesare in mod rezonabil pentru a demonstra conformitatea cu obligatiile prevazute la articolul 28 din GDPR si va permite si va contribui la auditari, inclusiv inspectii, efectuate de catre Beneficiar sau de un alt auditor mandatat de Beneficiar. Fara a aduce atingere acestor drepturi, Bigcart.ro poate, la discretia sa absoluta, sa utilizeze auditori independenti pentru a verifica acuratetea controalelor de securitate referitoare la serviciile pe care aceasta le furnizeaza Beneficiarului precum si respectarii de catre aceasta a obligatiilor care ii revin in temeiul dispozitiilor din prezentul act aditional. In acest sens, Beneficiarul trebuie sa trimita catre Bigcart.ro o cerere scrisa de solicitare a unui audit cu 30 de zile inainte de data preconizata pentru inceperea auditului. Bigcart.ro si Beneficiarul vor agrea in avans data inceperii auditului, scopul si durata acestuia, precum si eventualele masuri si limitari de confidentialitate si securitate aplicabile. Bigcart.ro poate percepe o taxa pentru gazduirea auditului, taxa care va fi comunicata in avans Beneficiarului. Bigcart.ro poate obiecta cu privire la auditorii propusi de Beneficiar, in cazul in care Bigcart.ro considera ca acestia nu au calificarile necesare, nu sunt independenti, sunt competitori directi sau indirecti ai Bigcart.ro sau sunt considerati ca fiind inadecvati in raport cu acest scop.

3.13 Beneficiarul este singurul raspunzator pentru utilizarea corespunzatoare a Serviciilor in contextul respectarii obligatiilor sale legale in calitate de Operator.

3.14 Beneficiarul este singurul raspunzator pentru a asigura securitatea datelor de autentificare, a sistemelor si device-urilor pe care Beneficiarul le utilizeaza pentru accesarea directa sau indirecta a Serviciilor.

3.15 Beneficiarul este singurul raspunzator pentru securizarea Datelor cu caracter personal apartinand clientilor pe care Beneficiarul alege sa le stocheze sau sa le transfere in afara locatiilor apartinand Serviciilor.

3.16 Dupa incetarea furnizarii Serviciilor, Bigcart.ro va sterge toate datele cu caracter personal, conform celor prevazute in Termenii si conditiile de utilizare a Serviciilor si va elimina copiile existente cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal.

4. Prelucrarea de catre terti

4.1 Ambele parti convin asupra urmatoarelor prevederi in ceea ce priveste prelucrarea efectuata de catre terte parti, numite in continuare Subprocesatori:

(i) Beneficiarul autorizeaza Bigcart.ro sa numeasca (si sa permita fiecarui Subprocesator sa numeasca) Subprocesatori in conformitate cu acest articol 4.1.

(ii) Bigcart.ro poate continua sa utilizeze acei Subprocesatori deja angajati de Bigcart.ro la data de 25 mai 2018.

(iii) Bigcart.ro va intreprinde toate actiunile rezonabile pentru a se asigura ca acordurile sale cu Subprocesorii includ termeni asemanatori cu dispozitiile privind protectia datelor cu caracter personal continute in aceasta anexa.

(iv) Bigcart.ro va transmite Beneficiarului notificari cat mai scurte posibil in ceea ce priveste desemnarea unui nou Subprocesator, inclusiv detalii despre prelucrarea care urmeaza a fi efectuata. In cazul in care, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestei notificari, Beneficiarul notifica in scris Bigcart.ro despre orice obiectii (pentru motive rezonabile) la numirea propusa, Bigcart.ro si Beneficiarul vor colabora cu buna-credinta pentru a realiza orice schimbare rezonabila din punct de vedere comercial in furnizarea serviciilor Bigcart.ro prin care sa se evite utilizarea Subprocesatorului respectiv.

(v) In cazul in care Bigcart.ro nu este in masura sa efectueze modificarea ceruta a serviciilor in conformitate cu prevederile articolului 4.1 (iv), in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea notificarii Beneficiarului care obiecteaza la numirea propusa a Subprocesatorului, Beneficiarul poate renunta la utilizarea acelor Servicii care necesita utilizarea Subprocesatorului propus sau poate renunta la utilizarea tuturor Serviciilor conform prevederilor Contractului in cazul in care furnizarea tuturor Serviciilor necesita utilizarea Subprocesatorului propus.

4.2 Beneficiarul accepta ca, in cazul in care o persoana vizata introduce o actiune sau transmite o reclamatie care rezulta din orice actiune sau omisiune din partea Bigcart.ro, Bigcart.ro nu va fi raspunzator in masura in care o astfel de actiune sau omisiune a rezultat direct sau indirect din actiunile Beneficiarului sau din instructiunile Beneficiarului, in ciuda informarii primate de la Bigcart.ro cu privire la incalcarea normelor GDPR de catre instructiunile Beneficiarului sau din utilizarea necorespunzatoare de catre Beneficiar a Serviciilor .

5. Domeniul de aplicare al prelucrarii

Bigcart.ro proceseaza datele personale pentru a putea furniza Serviciile in baza Contractului incheiat cu Beneficiarul si pentru a respecta orice obligatii legale impuse in baza acestuia.

6. Natura si scopul prelucrarii

 • Utilizarea datelor personale pentru a configura, a opera, a monitoriza si a furniza Serviciile in baza contractului;
 • Gestionarea conturilor de utilizator si a Serviciilor pe care le furnizam;
 • Efectuarea oricaror ajustari sau actualizari la Serviciile pe care le furnizam (unde suntem obligati sa realizam ajustari si / sau actualizari);
 • Copierea de rezerva a datelor personale in scop de securitate;
 • Prelucrarea informatiilor cu caracter personal, inclusiv transmiterea datelor, recuperarea datelor, accesul la date;
 • Respectarea obligatiilor noastre legale;
 • Accesul la retea pentru a permite transferul de date cu caracter personal;
 • Executarea instructiunilor scrise venite din partea Beneficiarului in conformitate cu prevederile de mai sus si / sau Contractului;
 • Transmiterea de email-uri functionale (fara scop de marketing) catre persoanele vizate, in numele Operatorului;

7. Categorii de date personale

Bigcart.ro proceseaza in temeiul prezentei Anexe, urmatoarele tipuri de date personale:

 • Datele de identificare ale contului de utilizator, cum ar fi numarul contului, codul dispozitivului, adresa IP, istoricul de utilizare a serviciului furnizat de Beneficiar persoanelor vizate etc.
 • Datele personale, cum ar fi numele, adresa de email, adresa, data nasterii, numarul de telefon ale clientilor/utilizatorilor/vizitatorilor Beneficiarului;
 • Istoricul datelor si informatiilor despre produse;
 • Date de identificare ale reprezentantilor clientilor/utilizatorilor/vizitatorilor Beneficiarului;
 • La optiunea explicita a Beneficiarului, ca parte din utilizarea Serviciilor: CNP, alte date personale suplimentare pe care Bigcart.ro nu are cum sa le prevada.

8. Categorii de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate sunt:

 • Angajati, contractori, lucratori temporari, agenti, clienti, furnizori sau alte persoane ale caror date personale urmeaza sa fie procesate ca parte a Serviciilor furnizate Beneficiarului;
 • Clienti/utilizatori/vizitatori ai Beneficiarului.

9. Durata procesarii

9.1 Bigcart.ro va procesa datele personale nu mai mult decât este necesar pentru a-si indeplini obligatiile in temeiul Contractului cu Beneficiarul sau pentru a respecta orice cerinta legala privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.2 Daca exista vreo neconcordanta intre termenii prevazuti in aceasta Anexa si Contractul dintre Beneficiar si Bigcart.ro, termenii mentionati in Anexa vor avea prioritate.

10. Stergerea datelor

10.1 Stergerea datelor in perioada de Valabilitate

 • Atunci cand Serviciile Bigcart.ro pun la dispozitia Beneficiarului functionalitatile necesare pentru initierea procesului de stergere a Datelor personale ale persoanelor vizate, dupa initierea procesului de stergere de catre Beneficiar, Bigcart.ro va sterge aceste date din sistemele sale informatice in cel mai scurt timp posibil si intr-o perioada de maxim 60 de zile, mai putin in cazul in care legislatia UE sau legislatia locala obliga Bigcart.ro la stocarea acestor date;
 • Atunci cand Serviciile Bigcart.ro nu pun la dispozitia Beneficiarului functionalitatile necesare pentru initierea procesului de stergere a Datelor personale ale persoanelor vizate, Bigcart.ro va da curs solicitarilor Beneficiarului de stergere a acestor date in masura in care operatiunile necesare sunt posibile si in masura in care solicitarile sunt considerate rezonabile in raport cu prevederile legale, mai putin in cazul in care legislatia UE sau legislatia locala obliga Bigcart.ro la stocarea acestor date. Bigcart.ro poate percepe o taxa aditionala pentru aceste operatiuni de stergere si va informa in avans Beneficiarul despre valoarea acestei taxe si modul de calculare al acesteia.

10.2 Stergerea datelor la expirarea perioadei de Valabilitate

La expirarea perioadei de Valabilitate, Beneficiarul autorizeaza Bigcart.ro sa stearga toate Datele personale ale clientilor din sistemele sale, in conformitate cu prevederile legale. Bigcart.ro va sterge aceste date din sistemele sale informatice in cel mai scurt timp posibil si intr-o perioada de maxim 60 de zile, mai putin in cazul in care legislatia UE sau legislatia locala obliga Bigcart.ro la stocarea acestor date.

11. Autorizare

Prin acceptarea Termenilor si conditiilor de prelucrare a datelor, Beneficiarul autorizeaza Bigcart.ro sa prelucreze Datele personale apartinand clientilor/utilizatorilor/vizitatorilor in conformitate cu prevederile legale si in functie de preferintele Beneficiarului cu privire la operatiunile de procesare, conform setarilor pe care Beneficiarul le defineste in acest sens in cadrul Serviciilor.

12. Servicii terte

12.1 In cazul in care Beneficiarul utilizeaza Servicii terte, Serviciile furnizate de Bigcart.ro pot permite Serviciilor terte utilizate de Beneficiar sa acceseze Datele cu caracter personal apartinand clientilor, cu scopul de a stabili conectivitatea intre Serviciile terte si Serviciile furnizate de Bigcart.ro.

12.2 Beneficiarul are obligatia sa se asigure ca serviciile terte care acceseaza datele cu caracter personal sunt prelucrate in conditii de Securitate, cu respectarea dispozitiilor legale si in conditiile stabilite de Beneficiar cu partea terta, prezentii Termeni si conditii de procesare a datelor nefiind aplicabili in relatia dintre Beneficiar si furnizorul Serviciilor terte care prelucreaza la randul lor Date cu caracter personal apartinand clientilor, incluzand date personale transmise catre sau de catre Serviciile terte.

12.3 Bigcart.ro nu va raspunde in nicio situatie pentru pierderile provocate de utilizarea unor servicii terte folosite impreuna cu serviciile Bigcart.ro.

13. Dispozitii finale

13.1 Anexa Termeni si conditii de procesare a datelor face parte integranta din Contract si nu poate fi interpretata decat in relatie cu acesta.

13.2 In cazul unui conflict intre prevederile Contractului si prevederile Anexei, prevederile Anexei vor avea prioritate.

 

 

Service si garantie

Pentru fiecare produs care beneficiaza de garantie vei primi la livrare un certificat de garantie cu toate detaliile centrului de service care asigura reparatiile pe durata termenului de garantie.

Garantia produselor achizitionate de la partenerii MKP este asigurata de catre partenerul care a vandut produsul sau de catre centrul de service autorizat al producatorului, dupa caz.

Retur

Partenerii din MKP au obligatia legala sa accepte returul produselor in 14 zile de la livrare. Indiferent de motivul returnarii produselor, clientii vor returna produsele la adresa de retur comunicata clientului de catre partenerul MKP. Clientul va notifica partenerul MKP de intentia de a se retrage din contract unilateral completand  formularul de retur din contul sau.

 

Achiziții

Dacă doriți să achiziționați orice produs sau serviciu pus la dispoziție prin intermediul Serviciului („Cumpărare”), vi se poate cere să furnizați anumite informații relevante pentru Cumpărarea dvs.

Conţinut

Serviciul nostru vă permite să postați, să faceți legătura, să stocați, să distribuiți și să puneți la dispoziție, în alt mod, anumite informații, text, grafică, videoclipuri sau alte materiale („Conținut”) de care sunteți responsabil.

Schimbări

Ne rezervăm dreptul, la propria noastră discreție, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. Dacă o revizuire este materială, vom încerca să furnizăm o notificare de cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor termeni. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi determinat la discreția noastră.

Contactează-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la acești termeni, vă rugăm să ne contactați.